Our Lady of Czestochowa Churc     |     home    |    O.L.of Cz. Church  History     |     CCD    
Zakonczenie roku szkolnego klas katechezy, 7 czerwica 2009
The Chidren Mass (Msza sw. dla dzieci)