Our Lady of Czestochowa Churc     |     home    |    O.L.of Cz. Church  History     |     CCD    
Thank you - letter from Poland
 
 

Wieża zegarowa kościoła Świętej Trójcy z przełomu XV i XVI wieku

Gotycki kościół i klasztor św. Trójcy

Kościół św Trójcy.

   W połowie XVII w. wieżę kościoła nakryto barokowyą kopułą mającą kształt cebuli. W 1945 pożar zniszczył ten zaytek. Franciszkanie przystąpili do odbudowy po 1960r. Gotycki kościół i klasztor św. Trójcy był w posiadaniu fransiszkanów do 1558 roku. Przejęty przez protestantów powrócił do franciszkanów w 1945r. Na całość składa się kościół, kaplica Świętej Anny i zabytkowy dom ryglowy. W XIX wieku  było tu muzeum miejskie, a w latach  powojennych mieściło się Muzeum Narodowe.

 

Kontakt: 58 320 79 80 lub 606 231 933.