Our Lady of Czestochowa Churc     |     home    |    O.L.of Cz. Church  History     |     CCD    

RADA PARAFIALNA - Czlonkowie z wyboru


2009

PASTORAL PARISH COUNCIL        |         RADA PARAFIALNA

Three Year Term Members        |        Czlonkowie na trzy lata

Andrzej Pronczuk         Maryann Sadowski

Two Year Term Members       |        Czlonkowie na dwa lata

Celina Warot        Lucy Willis

One Year Term Members       |       Czlonkowie na jeden rok

Alina Pieprzycki       Jimmy Trayers


Total ballots: 242, valid: 236, not valid: 6
Wszystkie glosy: 242, wazne glosy: 242, niewazne glosy: 6

==================================

2008

ELECTION - Dec. 20-21, 2008 (PDF File)    |    WYBORY - 20-21 Grudz. 2008 (plik PDF)
=====================================
2006 - 2008 (>>>)