Grupy

 • Sala św. Jana Pawła II — St. John Paul II Hall
  Kontakt w sprawie wynajmu sali: tel: 617-268-4355
  W sprawie sprzętu audio-wizualnego tel. 617-922-3691
  Contact for renting the hall: tel: 617-268-4355
  For audio-visual equipment tel. 617-922-3691 (Mariusz)
 • Ministranci / Altar Servers – Eugeniusz Bramowski
  Spotkania w pierwsze niedziele miesiąca w sali świętego Jana
  Pawła II o godz. 10:00 am (781-871-2991)
 • Fundacja Kultury Polskiej – Polish Cultural Foundation,
  Inc. – Mr. Andrzej Pronczuk – tel. 617-859-9910
 • Polska Szkoła Sobotnia – Polish Saturday School
  – Mr. Jan Kozak – tel. 617-464-2485
 • Chór Parafialny i Chórek Dziecięcy Promyki św. Jana
  Pawła II – Parish Choir & Children Choir
  – Mrs. Marta Saletnik, tel. kom. 857-212-7962
 • Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej – SWAP #37
  Mr. Wincenty Wiktorowski – tel. 617-288-1649
  Grupa AA – Stanisław, tel. 508 283 4262 Sala pod kościołem.
  Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 7:00 pm
 • Krakowiak – Wednesdays at 7:30 pm – St. John Paul II hall
  www.krakowiak.org: Eric Pierce: Tel. 508-320-2344
 • Żywy Różaniec / Rosary Society – Mrs. Genowefa Lisek
  tel. 617-436-5779
 • Polski Amatorski Teatr w Bostonie / Polish Theater
  – Mrs. Małgorzata Tutko: tel. 617-325-2208
 • Harcerze / Polish Scouts – The meetings will be conducted
  in Polish for young boys and girls. Contact information:
  Mateusz Wozny,
  tel. 347-749-5867, email: wozny@college.harvard.edu
 • Klub Polski
  Polish American Citizens Club – Mr. Christopher Lisek
  Club: 617-436-2786; Cell: 617-436-2686