Duszpasterze

Ojcowie Franciszkanie (OFM Conv.)

 • Fr. Jerzy Żebrowski OFMConv. – pastor
 • Fr. Andrzej Treder OFMConv. – parochial vicar

Katecheci

 • Katarzyna Chludzińska – kl. 0;
 • Elżbieta Sokołowska – kl. 1;
 • O. Jerzy Żebrowski (zastępstwa Magda Kasperkiewicz) – kl. 2,
 • Monika Danek – kl. 3 i 4,
 • Małgorzata Liebig-Malupin – kl. 5;
 • Piotr Goszczynski – kl. 6;
 • Danuta Daniels – kl. 6;
 • Eugeniusz Bramowski – kl. 7;
 • Alicja Szewczyk, Małgorzata Sokołowska, Urszula Boryczka, Danuta Surowiec-Ramos – zastępstwa
 • Irena Sutormin – koordynatorka

Pracownicy parafii

 • Secretary & Religious Education Coordinator – Mrs. Irena Sutormin
 • Bookkeeper & Office Assistant – Ms. Connie Bielawski

Służba muzyczna

 • Organist & Psalmist: Mrs. Marta Saletnik

Zakrystia/Kwiaty

 • Mrs. Beata Kozak & Mrs. Renata Marshall