Katecheza

  • Zapraszamy wszystkie dzieci od 7 roku życia na katechezę.
  • Program katechezy trwa 9 lat. Klasy od 0 do 7 i ostatni rok bierzmowanie.
  • Druga klasa  to przygotowanie do pierwszej komunii.
  • Katecheza trwa co roku od września do czerwca.
  • Zajęcia odbywają się w polskiej szkole w każdą niedzielę w godz. 12:15 pm do 1:00 pm
  • Katecheza jest prowadzona w języku polskim, przez polskich katechetów z naszej parafii.
  • Aby zapisać się na katechezę trzeba wypełnić formularz  i dostarczyć do biura parafii.
  • Opłata za naukę religii wynosi $75 za jednego ucznia, $100 za dwoje lub troje dzieci.