Chrzest

Chrzest jest pierwszym i najważniejszym sakramentem. Czyni nas przybranymi dziećmi Bożymi i włącza do wspólnoty Kościoła.

Chrztu udzielamy w naszym kościele w soboty i po wcześniejszym umówieniu się z o. Proboszczem.

Rodzice, którzy proszą o chrzest dla swojego dziecka, muszą dawać publicznie gwarancję, że będą dla potomstwa żywym przykładem życia według zasad wiary.

Chrzestni,  współodpowiedzialni za katolickie wychowanie ochrzczonych – mogą tę funkcję pełnić wyłącznie w pełni praktykujący katolicy, nie posiadający żadnych przeszkód do korzystania z sakramentów. Chrzestni zobowiązani są dostarczyć pisemny dokument wystawiony w ich parafii, upoważniający ich do bycia chrzestnymi.

Zapisu dziecka do chrztu, dokonują rodzice w kancelarii parafialnej przynajmniej trzy  tygodnie przed planowanym chrztem.

Przynoszą ze sobą następujące dokumenty:

  • odpis aktu urodzenia dziecka.
  • zaświadczenia dla chrzestnych, jeśli mieszkają poza naszą parafią, z ich obecnej parafii
  • wypełniony formularz chrztu

Obowiązkowa katecheza dla rodziców i chrzestnych – odbywa się zwyczajowo dzień przed chrztem lub w innym czasie po uzgodnieniu z kapłanem. Katecheza trwa 1h.