Msza Dziêkczynna za kanonizacjê Jana Pawla II - John Paul II Canonization thanksgiving Mass

Parafia pw. M.B. Czestochowskiej w Pld. Bostonie, Massachusetts.
Our Lasdy of Czestochowa Church, S. Boston, Massachusetts
27.IV.2014