Boże Ciało

Uroczystość Bożego Ciała następuje bezpośrednio  po Uroczystości Trójcy Świętej, aby podkreślić …. Poprzez celebrację Bożego Ciała ukazujemy nasza wiarę w  rzeczywistą obecność  Pana Jezusa  ukrytego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i w Eucharystii. Głosimy także,  że Jezus żyje w każdym ochrzczonym człowieku i we wspólnocie kościoła.  W czasie Mszy świętej  otrzymujemy Konsekrowaną  Hostię, która niesiemy dziś w  eucharystycznej procesji. Przyjmując Sakrament Chrztu św. pozwalamy, aby Pan Jezus zamieszkał w naszym sercu. Potem  naturalnie wnosimy Jezusa w otaczający na świat, tak jak dziś w Najświętszym Sakramencie  wnosimy Go w otaczające nas środowisko ludzi żyjących w otoczeniu naszego kościoła. Nasza procesja jest prośbą, aby Pan Jezus nieustannie przychodził do naszego środowiska. Początki celebracji Bożego Ciała sięgają XIII wieku. W 1264, ówczesny papież, Urban IV rozszerzył tą piękną praktykę na cały kościół. Papież chciał,  aby w ten sposób ukazywać światu radość z tego, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu  pozostał z nami aż do skończenia świata i że jest rzeczywiście i realnie   obecny  jest  w Najświętszym Sakramencie ołtarza  i Eucharystii. Procesja Bożego Ciała ukazuje  światu  naszą wiarę w tajemnice relacji Trójcy Świętej.  Przypomina też  ludziom, że Pan Jezus na stałe  zamieszkał w każdym z nas  podczas  przyjęcia Sakramentu Chrztu świętego. Bóg wciąż pragnie zsyłać światu tak bardzo potrzebnego w każdym okresie historii Ducha Świętego. Procesja Bożego Ciała pragnie uzmysłowić światu do którego wnosimy Jezusa Chrystusa o  powszechnym  powołaniu ludzi do świętości. Świętość nie jest zarezerwowana tylko dla wybrańców; świętość powinna być udziałem każdego z nas. Każdy z nas w  sensie duchowych staje się  ”Żywą Monstrancją”- bo poprzez nasze zachowanie i chrześcijańskie życie Jezus objawia się innym ludziom. Każdy z nas swoją postawą powinien głosić światu Zbawiającego Chrystusa, który  zawsze działa w swoim kościele. My praktykujący katolicy możemy stać się ustami, stopami i rękami  wciąż zbawiającego Jezusa.