Uroczystość Trójcy Świętej

W ubiegłą niedzielę obchodziliśmy uroczystość Zesłania Ducha Świętego na apostołów. W dzisiejszą niedzielę, obchodząc uroczystość Trójcy Świętej  celebrujemy kolejną tajemnicę naszej wiary. Dzisiejsze święto jest największym dowodem miłości  Boga względem człowieka. Przez tajemnice objawienia, Bóg w swojej miłości ukazuje człowiekowi swoją prawdziwą naturę. Każdy z nas pokazuje swoją prawdziwą naturę tylko tym ludziom, których bardzo kocha. Tak też uczynił Bóg względem człowieka. Zarówno Stary jak i Nowy Testament określają  jednoznacznie naturę naszego Boga. Biblia ukazuje zarówno monoteistyczną jak i trynitarną naturę Boga w Trójcy Jedynego.  Tajemnica Trójcy Świętej zawarta jest   na karatach Pisma Świętego, w kluczowych  wydarzeniach zbawczych: Zwiastowanie, Chrzest Pana Jezusa, Ostatnia Wieczerza, Ukrzyżowanie Pana Jezusa na górze Kalwarii i Wniebowstąpienie Pana Jezusa. Tajemnicę Trójcy Świętej określają i potwierdzają cztery pierwsze Sobory  Kościoła Katolickiego , Wyznanie Wiary i odprawiane przez wieki Msze święte, w których i my  uczestniczymy. Tajemnica Trójcy Świętej jest też częścią życia każdego z nas. Prawdą jest, że dzieło stworzenia przypisuje się Bogu Ojcu, dzieło odkupienia Synowi Bożemu i dzieło uświęcenia Duchowi Świętemu. Trójca Święta jest niepodważalnym  początkiem  chrześcijaństwa. Bez Trójcy Świętej nie da się zrozumieć chrześcijaństwa! Jakie było by znaczenie Bożego Narodzenia, Wielkanocy, czy Zesłania Ducha Świętego bez Trójcy Świętej?  Każda  msza święta rozpoczyna się i kończy znakiem krzyża – wyznaniem wiary w  Trójcę Świętą.  Wszystkie nasze modlitwy  kierujemy do Ojca przez Jezusa, jego Syna, w Duchu Świętym.  Trójca Święta jest modelem naszego życia.  Zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga samego, na podobieństwo Trójcy Świętej. Przez rozważanie tajemnicy  Trójcy Świętej każdy z nas  może wiele się nauczyć o samym sobie, jak również lepiej zrozumieć   sposób w jaki  realizować swoje  ziemskie życie. Trójca Święta ukazuje nam życie wspólnoty, które jest  nierozerwalną  częścią życia  każdego z nas.  Trójca  Święta ukazuje relacje między boskimi osobami. Spoiwem tych relacji jest Miłość.  Boża Miłość jest  centrum życia chrześcijańskiej  Wspólnoty. Każdy z nas pragnie kochać i być kochanym. Chrześcijanin  jest zakorzeniony  w  Bożej Miłości, która posiada w sobie znamiona  twórcze, dopełniające  i uzdrawiające zranione  ludzkie serca. Każdy z nas jest  niepowtarzalny  w swej osobowości, ale wszyscy  dzielimy  tę samą naturę i mamy wspólny cel.  Razem modlimy się słowami Jezusa – Ojcze nasz… Ostateczne zjednoczenie  z Trójcą Świętą jest centrum  uwielbienia Boga na tej ziemi i celem historii zbawienia, która zaczyna się w Biblii i trwa w Eucharystii i sakramentach Kościoła.