Spotkanie ze Stanisławem Michalkiewiczem

Zapraszamy na spotkanie z p. Stanisławem Michalkiewiczem, które odbędzie się w Niedzielę, 11 grudnia 2016 roku, o godz. 1.30pm. w salce pod naszym kościołem. Tematem spotkania będzie „Sytuacja polityczna Polski po wyborach w USA”.

P. Stanisław Michalkiewicz jest prawnikiem, byłym sędzią Trybunału Stanu, nauczycielem akademickim, eseistą, publicystą, politykiem, autorem książek o tematyce społeczno- politycznej, i byłym działaczem opozycji w czasach PRL.

Organizatorami spotkania są: Klub Gazety Polskiej w Bostonie, Szkoła Języka Polskiego w Bostonie oraz Kongres Polonii Amerykańskiej Wschodniego Mass.