Bierzmowanie

 

Bierzmowanie, 04/16/2016

Dziś, w Sobotę, 16 kwietnia świętowaliśmy Bierzmowanie czternaściorga naszych młodych parafian. Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej udzielił ks. Prałat James A. Flavin. W homilii podkreślił on znaczenie Siedmiu Uczynków Miłosierdzia jako swego rodzaju drogowskazu do prawdziwego przeżywania dojrzałej wiary w codziennym życiu.

Po uroczystej Mszy Świętej, była okazja do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia z księdzem prałatem. Uroczystość zakończyliśmy słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców bierzmowanych.

Módlmy się za tych, którzy dostąpili dziś łaski Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania, aby z ochotą, radośnie i godnie głosili wszystkim Dobrą Nowinę poprzez świadectwo swojego życia!