Spacer z Maryją w Bostonie 2 kwietnia 2016

Screen Shot 2016-04-02 at 12.45.39 PMWraz z Kardynałem Seán Patrick O’Malley, OFM Cap. zapraszamy wszystkich tych, którzy są lub czują się Polakami na procesję i modlitwę w Katedrze Św. Krzyża w Bostonie w sobotę o godzinie 14:30. Prosimy o podzielenie się tą informacją z przyjaciółmi i rodziną. Polskie regionalne stroje ludowe bardzo mile widziane!

Szczegółowy program:

  • 14:30 Gromadzimy się przy Katedrze Św. Kszyża
  • 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego
  • 15:45 Uroczysta procesja przez Święte Drzwi
  • 16:30 Słowo Kardynała Seana oraz możliwość
  • Część muzyczna reprezentująca parafie etniczne
  • Skromny poczęstunek
  • 19:30 Zakończenie Uroczystości

Spacer z Marią