O żołnierzach wyklętych

żołnierzeWyklęci

W dniu pierwszego marca w całej Polsce uroczyście oddano hołd tzw. ”Żołnierzom Wyklętym”, o których narodową pamięć próbowano na zawsze zakopać w głębokich mogiłach rozsianych po całym kraju. Mimo na siłę ukrywanej prawdy bohaterzy, którym w tak okrutny spo- śród odebrano życie nigdy nie przestali żyć w świadomości zdrowej tkanki polskiego narodu. W ostatnich latach ”Żołnierze Wyklęci” doczekali się dziejowej rehabilitacji, i na naszych oczach stają się częścią niekłamanej prawdziwej historii naszego narodu. Oni oddali swoje życie, aby Polacy, ci mieszkający nad Wisłą i ci żyjący na emigracji mogli cieszyć się prawdziwą wolnością i wciąż mówić po polsku! W naszej Parafialnej i Polonijnej Wspólnocie w ubiegłą niedzielę uczciliśmy również pamięć narodowych bohaterów uroczystą Mszą świętą o godzinie 11- ej, w której dumnie uczestniczyli nasi Weterani z placówki 37 SWAP, wraz z Korpusem Pomocniczym Pań oraz goście Weterani z Placówki …Chelsea i Salem razem z Korpusem Pomocniczym Pań. Z całą parafialną wspólnotą modliliśmy się za dusze pomordowanych ” Żołnierzy Wyklętych”, za Wszystkich poległych w obronie Ojczyzny, o pokój na świecie, o bożą opiekę dla Polski i Ameryki. W swoisty sposób odnowiliśmy w sobie pamięć historyczną i po raz kolejny uświadomiliśmy sobie znaną prawdę, że ”Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Poeta Cyprian Kamil Norwid nieraz mawiał, że na Ojczyznę składa się wiele zbiorowych obowiązków takich jak, np. podejmowanie takich decyzji, by Ojczyzna rosła w siłę i się dobrze rozwijała. Dla współczesnego Polaka słowa Ojczyzna i patriotyzm powinny oznaczać kraj, w którym się urodziliśmy, w którym urodzili się nasi rodzice, nasi przodkowie. Jest to kraj za który kiedyś tysiące ludzi oddało życie, by dalej kraj ten mógł funkcjonować, by trwał i rozwijał się jako wolny, dumny i niepodległy. Dobrze wiemy, że aby Ojczyzna poprawnie funkcjonowała jej obywatele, a przede wszystkim głowa narodu muszą podejmować słuszne decyzje, bo gdy zdarzy im się podjąć szereg niesprzyjających decyzji to kraj zacznie powoli zanikać i tracić siłę. Jako ludzie wiary dobrze rozumiemy znaczenie modlitwy, dlatego też często powinniśmy pamiętać o wspieraniu modlitwą naszej Ojczyzny, tam w Polsce i tej drugiej, tu w Ameryce. Każdy z nas winien się czuć honorowym ambasadorem Polski na amerykańskiej ziemi. Powinniśmy świadomie promować i dumnie Polskę wśród obcokrajowców, naszych sąsiadów, przyjaciół i różnych znajomych żyjących na tym kontynencie, gdyż w ten sposób ukazujemy Polskę jako kraj turystycznie i kulturowo atrakcyjny, a to bardzo pomaga ekonomicznie i wizerunkowo wciąż rozwijającemu się państwu. Jako Polacy naprawdę mamy się czym chlubić w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu. Powinniśmy być naprawdę dumni, że tak bardzo wiele wnieśliśmy do dziedzictwa kultury światowej. Na arenie historii daliśmy ludzkości tylu wspaniałych ludzi i wciąż zachwycamy współczesny świat wspaniałą chrześcijańską kulturą i bazującymi na zdrowej i silnej Bogiem rodzinie pięknych tradycjach naszych praojców. To nasz naród nieraz bronił Europę przed totalną destrukcją. To nasz kraj nieraz stawał się przyjaznym domem dla przedstawicieli prześladowanych innych narodów. Wierność krzyżowi i wstawiennicza opieka królowej Polski Czarnej Madonny sprawiały, że inni czuli się zawsze wśród nas bezpieczni . Mamy wciąż jako naród dbać, aby wiekowe wartości naszych praojców nie zostały zmarnowane. W dobie powszechnego liberalizmu i pomieszanych wartości należy zawsze czujnie stać na straży wielowiekowej chrześcijań- skiej tradycji dumnego polskiego narodu. Pamiętajmy, że wolność nie jest dana na zawsze, że należy jej czujnie bronić, a czasem nawet wciąż o nią walczyć! Jest to zadanie dla każdego z nas. Nikt nie powinien uchylać się od odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny i polskiego narodu. Powinniśmy zawsze pamiętać o tym, że jeśli zacznie zanikać w sercach naszych patriotyzm, to w wcześniej czy później zaniknie też nasz narodowa i kulturowa świadomość. Wydaje mi się, że zawsze można znaleźć właściwy sposób by mimo wielkiego oddalenia świadomie wspierać Ojczyznę. Wszystko zależy od tego, czy zaczniemy myśleć nad wartościami i będziemy żyć świadomie, aktywnie włączając się choćby w najmniejszy sposób, w życie parafialnej i polonijnej rodziny. Dopóki jednak tego nie zrobimy dopóty bę- dziemy tkwić w hamujących schematach.

Dla współczesnego Polaka te dumnie często brzmiące słowa znaczą zupełnie co innego niż dla naszych przodków, którzy ze słowami „Bóg- Honor _ Ojczyzna” składali swoje życie na „ołtarzu” Ojczyzny po to byśmy my mogli cieszyć się wolnością. Słowo „patriotyzm” wywodzi się z greckiej nazwy oznaczającej rodzinę, grupę, plemię lub naród wywodzący się od wspólnych przodków. Patriotyzm – tak zupełnie definicyjnie – to określenie postawy pełnej szacunku, umiłowania i oddania się własnej Ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar. Patriota gotów jest do obrony swojej Ojczyzny w chwili jej zagrożenia. Patriotyzm charakteryzuje się też tym, że przedkłada cele ważne dla Ojczyzny nad cele osobiste. Patriota gotów jest do pracy dla dobra Ojczyzny, a w razie potrzeby poświęca dla niej nawet własne zdrowie czy życie. Patriotyzm bez wątpienia również w umiłowaniu i pielęgnowaniu narodowej tradycji, kultury i języka, w obronie dobrego imienia i narodowej godności polskiego narodu. W moim przekonaniu patriotyzm „tu i teraz” to patriotyzm czasu pokoju. Nieustańnie trzeba tłumaczyć naszym dzieciom i młodieży to i nie tylko im, że Polska dziś w wyjątkowy sposób potrzebuje ludzi mądrych, wykształconych, uczciwych, pracowitych, ofiarnych i zaangażowanych w życie społeczne, kulturalne i polityczne. Dziś dzięki Bogu nie musimy przelewać krwi za naszą niepodległość, ale za to powinniśmy w duchu miłości do Ojczyzny służyć jej naszą nauką, pracą, modlitwą i oddaniem… Potrzeba nam nie tyle kształtować, co ciągle wskrzeszać etos miłości do Ojczyzny z myślą o jej teraźniejszości i przyszłości. W praktyczny sposób korzystajmy zawsze z okazji do uczenia się prawdziwej, wcześniej często zakłamywanej historii naszego narodu. Pamiętajmy, ze tylko Prawda może nas wyzwolić, a prawdziwy pokój może być zbudownany tylko na chrześcijańskich zasadach pojednania, przebaczenia. Chciejmy w najbliższym zcasie skorzystać z okazji, gdy będa nas odwiedzały nas w Bostonie ciekawe postacie dumnie niosące kaganek prawdziwej i odkłamywanej dzis historii polskiego narodu. Nieustannie wspierajmy Ojczyznę naszą modlitwą. Zaglądajmy często do „Dekalogu”, który zostawił dla Polonii, wielki Polak, patriota, największy z papieży i święty z Wadowic Jan Paweł II. Ps. Poniżej jest link do pięknego filmu o Polsce. Film jest ciekawie zrobiony i pięknie reklamuje nasz kraj. Chciejmy go z uwagą obejrzeć i rozesłac do Wszystkich naszych znajomych, zwłąszcza nie Polaków – bo jest to piękna reklama Polski. Podzielenie się tym filmem z innymi będzie praktycznym przejawem naszego patriotyzmu. Panie błogosław Polsce, światu i Wszystkim ludziom dobrej woli i pomóż nam w Roku Miłosierdzia jeszcze bardziej zrozumieć tajemnicę Twojego Miłosierdzia; daj nam miłosierne serca zdolne wzgledem naszych bliżnich.