Z Biurka Proboszcza

Wielki Post Wzywa Nas do Przemiany Serc

Wspólnota parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Bostonie Środą Popielcową rozpoczęła Wielki Post 2016 Roku. Okres Wielkiego Postu to czas zadumy, refleksji, okazja do czynienia dobrych uczynków; to generalnie czas wewnętrznej przemiany i duchowego wzrostu każdego chrześcijanina.

 

Krzyż na Wielki PostW pierwszy piątek Wielkiego Postu odprawiliśmy w parafialnej Wspólnocie pierwszą Drogę Krzyżową, starając się zrozumieć sens Chrystusowej ofiary i prosić zarazem Jezusa o siły potrzebne do dźwigania naszych życiowych krzyży. W głównym ołtarzu naszego kościoła stanął ogromy krzyż, który jednoznacznie wskazuje na Chrystusa. On ten krzyż dźwiga, na nim umrze i dokona cudu zmartwychwstania. Chrystus swoją męką, śmiercią i zmartwychwstaniem przemienił krzyż z narzędzia hańby i tortur na narzędzie mocy i instrument naszego zbawienia.

We właściwym przeżywaniu tegorocznego Wielkiego Postu pomagać nam będą nie tylko nabożeństwa Drogi Krzyżowej, odprawianej publicznie w każdy piątek o godz. 6.30 wieczorem, ale także wzruszające serca nabożeństwa Gorzkich Żali, które odprawiane są w każdą środę o godz. 6.30 wieczorem, i w każdą niedzielę o godz. 10.30 przed główną Mszą Świętą.

Nasze dzieci w każda niedzielę Wielkiego Postu na zakończenie głównej Mszy świętej losują piękne makiety kościoła z wizerunkiem św. Jana Pawła II. Szczęśliwcy zabierają symboliczny kościółek do swojego domu, aby tam przez cały tydzień modlić się razem ze swoją rodziną i w ten sposób budować duchowy „Kościół domowy”, który jednoczy się w wielkiej Wspólnocie Parafialno – Polonijnej na niedzielnej Eucharystii. Dzieci i młodzież w Szkole Języka Polskiego im. Jana Pawła II, jak i wszystkie dzieci na niedzielnej katechezie zachęcane są do właściwego przeżywania czasu Wielkiego Postu.

Na ulicy przed naszym kościołem na kamiennym cokole, na którym wcześniej gościła bożonarodzeniowa szopka stanął teraz wielki krzyż. Krzyż ten jest zaproszeniem dla kierowanym przechodniów i przejeżdżających kierowców do refleksji nad życiem i nad niepojętą Miłością Boga względem każdego z nas. Pan Jezus oddaje życie na krzyżu po to, abyśmy nie umarli na zawsze, ale mieli życie wieczne z Bogiem. W owocnym przeżyciu czasu Wielkiego Postu dopomagać nam będę także głoszone na Mszach kazania i wielkopostne rozważania pasyjne.

Wielką pomocą dla każdego z nas staną się zapewne Wielkopostne Rekolekcje, które rozpoczną się w Niedzielę Palmową, a wygłosi jej franciszkański misjonarz z Kenii. Przeżywając Rok Bożego Miłosierdzia każdy z nas w wyjątkowy sposób zachęcony jest do wielkopostnej spowiedzi i do indywidualnej formy praktykowania uczynków miłosierdzia zarówno względem duszy jak i ciała. Tak więc wszyscy razem i każdy z osobna aktywnie będziemy przeżywali ten szczególny czas w osobistym życiu duchowym i liturgicznym kościoła.

Apogeum tegorocznego Wielkiego Postu stanie się zapewne właściwe przeżycie teologicznie głębokich i wzruszających zarazem celebracji Triduum Paschalnego, tradycyjnej święconki i oczywiście Rezurekcji Pana Jezusa. Tylko we właściwy sposób, po bożemu przeżyty czas Wielkiego Postu zapewni nam pełnię radości i obfitość błogosławieństwa Zmartwychwstałego.

W procesie przemiany naszych serc, niech pomocne nam będą piękne słowa Prymasa Tysiąclecia ś.p. Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

  1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
  2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
  3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
  4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
  5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
  6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
  7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
  8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
  9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
  10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.